Posted on

Borzenko OI, Lobusova OV) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Educational Content.

Borzenko OI, Lobusova OV) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Educational Content.

Konovalova MV, Fefilova GE) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of the content of education.

DOWNLOAD

Russian

01.08.2017

„Ukrainian Literature“ textbook for 9th grade (author Avramenko OM)
„Geometry“ textbook for 9th grade (author Burda MI, Tarasenkova NA)
„Geometry for secondary schools with in-depth study of mathematics“ textbook for 9th grade (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„Ukrainian language“ textbook for 9th grade (author Golub NB, Yarmolyuk AV)
„Geometry“ textbook for 9th grade (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„Ukrainian language“ textbook for 9th grade (author Avramenko OM)
„Algebra for secondary schools with in-depth study of mathematics“ textbook for 9th grade (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„Algebra“ textbook for 9th grade (author Prokopenko NS, Zakhariichenko YO, Kinashchuk NL)
„Algebra“ textbook for 9th grade (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„Algebra“ textbook for 9th grade (author Kravchuk VR, Textbook MV, Yanchenko GM)
„Algebra“ textbook for 9th grade (author Tarasenkova NA, Bogatyreva IM, Kolomiets OM, Serdyuk ZO)
„World history for secondary schools with in-depth study of history“ textbook for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO)
„World History“ textbook for 9th grade (author Shchupak I. Ya.)
„World History“ textbook for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO)
„World History“ textbook for 9th grade (author Kolyada IA)
„World History“ textbook for 9th grade (author Reyent OP, Maliy OV)
„World History“ textbook for 9th grade (author Osmolovsky SO, Ladychenko TV)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polulyakh NS, Nadozirna TV)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Simakova LA, Snegireva VV)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Voloshchuk EV, Slobodyanyuk OM, Filenko OM)

„Gagauz language for secondary schools with instruction in Ukrainian“ – an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author Kuroglo NI, Veliksar LG, Milkov AM, Kior IF)

„Gagauz language for secondary schools with Ukrainian language of instruction“ textbook for 9th grade (author Kuroglo NI, Veliksar LG, Milkov AM, Kior IF)

The electronic version of the textbook „Gagauz language for secondary schools with Ukrainian language of instruction“ for 9th grade (author Kuroglo NI, Veliksar LG, Milkov AM, Kior IF) can be downloaded from the Institute’s website modernization of the content of education.

DOWNLOAD

The gagauz language

01.08.2017

„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polulyakh NS, Nadozirna TV)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Simakova LA, Snegireva VV)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction buy comparative essay now in Russian (author Voloshchuk EV, Slobodyanyuk OM, Filenko OM)
„Integrated course“ Literature (Russian and foreign) „textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Isaeva. OO, Klimenko Zh. V., Bytsko OK, Melnik AA)
„Ukrainian language for secondary schools with instruction in Russian“ textbook for 9th grade secondary schools (author Zabolotny VV, Zabolotny OV)
„Ukrainian language for secondary schools with instruction in Russian“ textbook for 9th grade secondary schools (author Voron AA, Solopenko VA)
„Chemistry“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Popel PP, Kryklya LS)
„Geometry“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Ershova AP, Goloborodko VV, Kryzhanovsky OF, Ershov SV)
„Geometry“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„Algebra“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
„World History“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polyansky PB)
„World History“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Gisem OV, Martyniuk OO)
„Biology“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Sobol VI)
„Informatics“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Rivkind J. Ya., Lysenko TI, Chernikova LA, Shakotko VV)
„Physics“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Sirotyuk VD)
„Algebra“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Easter OS)
„Russian language for secondary schools with instruction in Russian“ textbook for 9th grade (author Bykova KI, Davydyuk LV, Rachko OF)
„Fundamentals of Health“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Taglina OV)
„Informatics“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Bondarenko OO, Lastovetsky VV, Pylypchuk OP, Shestopalov EA)
„Chemistry“ textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Grigorovich OV)

„Ukrainian language“ – an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools with in-depth study of philology (authors Karaman SO, Goroshkina OM, Karaman OV, Popova LO)

„Ukrainian language“ textbook for 9th grade with in-depth study of philology (author Karaman SO, Goroshkina OM, Karaman OV, Popova LO)

The electronic version of the textbook „Ukrainian language for secondary schools with in-depth study of philology“ for 9th grade secondary schools (authors Karaman SO, Goroshkina OM, Karaman OV, Popova LO) can be downloaded from the site of the Institute for Modernization of Educational Content.

DOWNLOAD

Ukrainian language

01.08.2017

„World History“ textbook for 9th grade (author Dyachkov SV, Litovchenko SD)
„World History“ textbook for 9th grade (author Sorochinskaya NM, Martyniuk OO, Gisem OO)
„World History“ textbook for 9th grade (author Polyansky PB)
„World history for secondary schools with in-depth study of history“ textbook for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO)
„World History“ textbook for 9th grade (author Shchupak I. Ya.)
„World History“ textbook for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO)
„World History“ textbook for 9th grade (author Kolyada IA)
„World History“ textbook for 9th grade (author Reyent OP, Maliy OV)
„World History“ textbook for 9th grade (author Osmolovsky SO, Ladychenko TV)

„History of Ukraine“ – online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author Gisem OV, Martyniuk OO)

„History of Ukraine“ textbook for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO)

The electronic version of the textbook „History of Ukraine“ for secondary schools for 9th grade (author Gisem OV, Martyniuk OO) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Education.

DOWNLOAD

History of Ukraine

01.08.2017

„Informatics“ textbook for 9th grade (author Rivkind J. Ya., Lysenko TI, Chernikova LA, Shakotko VV)
„Informatics“ textbook for 9th grade (author Bondarenko OO, Lastovetsky VV, Pylypchuk OP, Shestopalov EA)
„Informatics“ textbook for 9th grade (author Morse NV, Barna OV, Wember VP)

„Ukrainian Literature“ – online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author Borzenko OI, Lobusova OV)

„Ukrainian Literature“ textbook for 9th grade (author Borzenko OI, Lobusova OV)

The electronic version of the textbook „Ukrainian Literature“ for secondary schools for 9th grade (author Borzenko OI, Lobusova OV) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Educational Content.

DOWNLOAD

Ukrainian literature

01.08.2017

„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Nikolenko OM, Zuenko MO, Storokha BV, Turyanitsa VG, Orlova OV)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Voloshchuk EV, Zvinyatskovsky V. Ya., Filenko OL)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Kadobyanskaya NM, Udovychenko LM)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Milyanovskaya NR)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Parashchich VV, Fefilova GE)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Isaeva OO, Klimenko Zh. V., Melnik AA, Bytsko OK)
„Foreign Literature“ textbook for 9th grade (author Kovbasenko YI, Kovbasenko LV)

„Art“ textbook for 9th grade (author Masol LM)
„Art“ textbook for 9th grade (author Nazarenko NV, Chen NV, Sevastyanova DO, Merzlikina MM)
„Art“ textbook for 9th grade (author Gaidamaka OV)